ANTOLOGIA DE NUVELE

martie 23, 2007

ION MARIN ALMĂJAN

Filed under: antologia de nuvele — by ARP @ 4:59 pm

 

SCORPIONUL DE JAD

 

Toamnă târzie poleită cu aur. Aurul soarelui lipsit de căldura verii, aurul frunzelor ce se aştern în covoare pufoase pe alei, pe cărările neasfaltate ce străbat pădurea staţiunii. Aurul razelor răsfrânte în oglinda lacului. Staţiunea balneo-climaterică Bled, una din cele mai selecte din Europa interbelică, loc de popas al tuturor regilor balcanici în drum spre Europa occidentală, cuib de odihnă, după război, pentru mareşalul Tito, a adunat preţ de câteva zile, la invitaţia PEN-Clubului, scriitori din mai multe ţări ale bătrânului continent.

Se vorbesc mai toate limbile, sârbă, franceză, engleză, italiană, germană. Numai rusul venit din Leningrad (în 1982 oraşul de pe Neva încă nu-şi schimbase denumirea) nu>>>continuarea aici>>>

 

_____________________________

ŞI ATUNCI A ÎNCEPUT ŞI DUMNEZEU SĂ PLÂNGĂ…

 

Într-o zi însorită de vară, la ceasul când soarele se grăbeşte spre asfinţit, Domnul Dumnezeu şi-a adus aminte de netrebnica sa creaţie, omul. A hotărât, dintr-un impuls năvalnic, Prea Bunul, să coboare pe pământ, ca să vadă ce ticăloşii mai pune pământeanul la cale. Primul popas terestru l-a făcut Dumnezeu în San Francisco, într-un bar. Şi-a reprimat Prea Sfântul greaţa, văzând muierile goale ce-şi dezgoleau spurcăciunile în faţa bărbaţilor aţâţaţi de băutură şi cu sfiala provincialului s-a apropiat de un cetăţean care, singur, în colţul lui, sugea>>>continuarea aici>>>


ION MARIN ALMĂJAN

________________________________________________

Ion Marin Almăjan (n. 1940) Romancier, nuvelist, jurnalist prestigios. Orientat către un „bănăţenism ideal”, o recompunere de realităţi, document şi limbă. Cărţi reprezentative: „Întoarcerea spre asfinţituri”, „Tornada”, roman, „Vremea hahalerelor”, „Mătuşa mea Maria Theresia”, roman, „În afara gloriei”, roman.
______________________________________
__________

TrackBack URI

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: